כובשים מובילים עפ"י עונה

כובשים מובילים עפ"י עונה

11
0.58 למשחק
13
0.59 למשחק
28
1.12 למשחק
14
0.67 למשחק
9
0.5 למשחק
13
0.62 למשחק
13
0.72 למשחק
17
0.85 למשחק
15
0.71 למשחק
10
0.45 למשחק
12
0.75 למשחק
10
0.37 למשחק
16
0.57 למשחק
12
0.43 למשחק
24
0.41 למשחק
10
0.34 למשחק
8
0.29 למשחק
7
0.26 למשחק
7
0.29 למשחק
9
0.32 למשחק
7
0.3 למשחק
17
0.77 למשחק
12
0.46 למשחק
7
0.26 למשחק
5
0.19 למשחק
11
0.37 למשחק
4
0.17 למשחק
9
0.31 למשחק
10
0.34 למשחק
9
0.3 למשחק
13
0.48 למשחק
8
0.29 למשחק
18
0.55 למשחק
13
0.48 למשחק
11
0.35 למשחק
20
0.71 למשחק
6
0.25 למשחק
9
0.35 למשחק
21
0.55 למשחק
8
0.28 למשחק
10
0.34 למשחק
21
0.7 למשחק
12
0.41 למשחק
20
0.67 למשחק
14
0.45 למשחק
19
0.54 למשחק
10
0.38 למשחק
8
0.47 למשחק
13
0.5 למשחק
11
0.39 למשחק
5
0.26 למשחק
11
0.44 למשחק
6
0.19 למשחק
12
0.8 למשחק
8
0.25 למשחק
8
0.3 למשחק
14
0.44 למשחק
9
0.32 למשחק
15
0.42 למשחק
10
0.36 למשחק
8
0.35 למשחק