הראש, הכדור והרשת - חוברת מאת נחום סטלמך משנת 1961:
מוזיאון הפועל פתח-תקוה